Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Kone-Heino Oy
Koskueentie 9
19700 SYSMÄ

Puh. (03) 7172 745, (03) 7171 560
Fax. (03) 7172 744
GSM 0400 711 049 Mika Heino

 

YHTEYSHENKILÖ

Mika Heino, kone.heino@phnet.fi, 0400 711 049

 

REKISTERIN NIMI

www.kone-heino.fi nettikaupan asiakkaiden yhteystiedot.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten toimittamiseen ja mahdollisesti myös asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaista talletetaan seuraavat tiedot:
asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asiakkaan valitsema maksutapa.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan www.kone-heino.fi-nettikaupan tilauksista ja asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Kone-Heino Oy ei luovuta käyttäjärekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojen on käyttöoikeus vain niillä Kone-Heinon palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat verkkopalveluun (www.kone-heino.fi), jossa tiedot sijaitsevat. Toimitetuista tilauksista otetaan kuukausittain tuloste myös Kone-Heinon kirjanpitoon.

Tilaustiedot ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajan suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.